ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  1. Ατομική γνωμοδότηση 596/2004 του Νομικού Συμβούλου του Κράτους για την ανάθεση σε συναδέλφους καθηκόντων σε Ν.Π.Δ.Δ.
    Σελίδα (1), σελίδα (2), σελίδα (3).
  2. Προσφυγή συναδέλφου και ακύρωση απόφασης Δημάρχου αριθμός 247/2005, με την οποία οριζόταν ως ταμίας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
    Σελίδα (1), σελίδα (2).