ΑΨΙΘΙΑ - ABSINTH

Αψιθιά                     =             Χωρισμός και βασανιστική αγάπη

Absinth/Wormwood         =         Separation and Torment of Love