Demetris I. Loizos
Historian

(wasting time online since 1995)

2011


Ο καθηγητής Δημήτρης Ι. Λοΐζος, με καταγωγή από την Ιθάκη, είναι σήμερα μέλος του ακαδημαϊκού συμβουλίου μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Δίδαξε επί σειρά ετών Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Ιστορία σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο ενώ ασχολήθηκε και με θέματα Ελληνικής Αρχαιολογίας. Είναι ο πρώτος (από το 1990) και ακόμη ο μόνος στην Ελλάδα ειδικός στην Ιστορική Πληροφορική (History and Computing) / Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities). Ειδικός στην Ιστορική Πληροφορική / Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες θεωρείται ο εκπαιδευμένος Ιστορικός που ασχολείται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πολυμέσων) για την διερεύνηση, την μελέτη και την διδασκαλία της Ιστορίας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών εν γένει. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία και διάφορα άρθρα, έχει αναπτύξει προγράμματα ιστορικής πληροφορικής, έχει επιμεληθεί της Ιστορικής Βιβλιογραφίας Ανίστωρ και διευθύνει το δίγλωσσο Ιστορικό επιστημονικό περιοδικό Anistoriton/Ανιστόρητον . Ο Δ. Ι. Λοΐζος σπούδασε Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Νεώτερη Ιστορία και Οικονομικά στο Deree College. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Διπλωματική και Κοινωνική Ιστορία στο Kent State University της Πολιτείας Οχάιο των Η.Π.Α. με καθηγητές τους Lawrence S. Kaplan (US diplomatic), S. Victor Papacosma (Greece, Balkans), Harold Schwartz (historiography) ενώ ασχολήθηκε και με την ανάπτυξη εφαρμογών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη του αρχαίου κόσμου, την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.
Ο πρόγονός του Δημήτριος Λοΐζος, το 1868, ανακάλυψε στο σημερινό Σπήλαιο Λοΐζου στην Ιθάκη, όπου κατοικούσε (Καλύβια Σταυρού), αρχαιοελληνική ταφή που περιείχε ένα μαχαίρι, ξίφος και νομίσματα τα οποία έδειξε στον H. Schleimann (Ithaka, 45-48) και έτσι ακούσια άνοιξαν μαζί το μεγάλο κεφάλαιο της Μυκηναϊκής
Iστορίας.

Prof. Demetris I. Loizos from Ithaca, Greece, is currently a member of the academic council and the director of the validation office at a large educational institute in Greece. He has taught European and American History at an American College. He is an expert in History and Computing / Digital Humanities and especially in the analysis, design, and development of History related databases and multimedia applications. He has written four books, numerous articles and criticism in both English and Greek, has completed a number of projects in history and computing / digital humanities, and he is the Editor-in-Chief of Anistoriton Journal . He was educated at the University of Athens and Deree College in Greece (undergraduate studies), at Kent State University, U.S.A. (post-graduate studies) with Lawrence S. Kaplan (US diplomatic), S. Victor Papacosma (Greece, Balkans), Harold Schwartz (historiography) and at the Archaeological Society of Athens (Greece). His scholarly interests include the study of the ancient world, the history of Greece and Europe since ancient times.
In 1868, his great-great-grandfather Dimitrios Loizos discovered in the presently named "Loizos Cave" on the Greek island of Ithaca, where he lived (Kalyvia Stavros), an ancient Greek grave containing among other items a dagger, a sword and coins that he showed to H. Schleimann (Ithaka, 45-48) and unconsciously they opened together the great chapter of Mycenaean History
.

History and computing by Dr Ian Anderson
Digital Humanities Quarterly
Journal of Digital Humanities
The Association for History & Computing
The American Association for History & Computing


 

Πλήρης Εργογραφία & Προγράμματα Ιστορικής Πληροφορικής
(Ελληνικά & Αγγλικά 1978 - σήμερα)
Complete List of Publications & History and Computing/Digital Humanities Software
(in Greek & English 1978 - present)
Τελευταία Ενημέρωση/Last Updated: 1/2012


Η-Βιβλία & Βιβλία/E-Books & E-Books
Η Ηλεκτρονική Ιστορική Έρευνα και Συγγραφή. Ένας Πρακτικός Οδηγός (αρχείο PDF 1,6Mb)
Ηλεκτρονικό Βιβλίο
2η έκδοση, Αθήνα: 2003-2012
Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί.
Από τους Σουμερίους στον Μέγα Αλέξανδρο.
3000 - 323 π.Χ.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο
1η έκδοση, Αθήνα: 2001-2003
2η έκδοση, Αθήνα: 2012
3η έκδοση, Αθήνα: 2014
Οι Μεγάλες Δυνάμεις, η Μικρασιατική Καταστροφή
και η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα 1920-1930

1η έκδοση, Αθήνα: 1994
2η έκδοση με παράρτημα 300 εικόνων και χαρτών σε CD-ROM
Αθήνα: 2001-2003
Land, Peasants and State Policy in Interwar Greece, 1924-1928
Thesis, Kent State University
Kent, Ohio: 1983


Έργα Ιστορικής Πληροφορικής/History and Computing/Digital Humanities
ANCIENT MEASURES CONVERTER DIOPHANT
Ancient Units Converter Software v. 1.0 for MSWindows
2009
ΑΡΧΑΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (DVD-ROM)
Εικόνες, Χάρτες, Γραπτά Τεκμήρια, Ηχητικά Τεκμήρια, Μελέτες
2001-2009 (2 CD-ROM)
CLASSICAL OPUS
Classical music media cataloging software v.4.0.0 for MsWindows
1995-2007
FOTOARCHIVE
Image Cataloging Software, v. 3.1.0 DCI for MSWindows
1998-2006
ANISTORITON/ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ
History, Archaeology & ArtHistory Journal
Επιστημονική Ιστορική Επιθεώρηση στο Διαδίκτυο
Since 1997
1997-σήμερα
ΑΝΙΣΤΩΡ
Βιβλιογραφία Πολιτικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1976-2004
Λογισμικό v. 3.0.0 για MSWindows, 1995-2004
Βάση Δεδομένων 1976-2004
HUMAN PREHISTORY: AN EXHIBITION
An on line text & image presentation, v. 4.0.0
1996-2003
THE ANCIENT NEAR EAST
A text, image, and sound Presentation, v. 1.0.0 for MSWindows.
1997
A HIEROGLYPHICS EDITOR
Experimental work of history and computing on Egyptian hieroglyphics
v. 1.0.0 in DOS (145Kb)
1992
THE INVESTITURE CONTROVERSY
Experimental work of history and computing on the Investiture Controversy texts
v. 1.0.0 in DOS (505Kb)
1990-1992

Επιστημονικά Αρθρα/Scholarly Articles
Franco-American Relations and the Elections of 1792 in the U.S.A.
Αnistoriton/Ανιστόρητον, E032, June 2003
1983, revised 1992, published 2003
Mika's Tomb Stele (350-325 BCE)
Αnistoriton/Ανιστόρητον, O014, December 2001
Economic History Problems of 18th c. Ottoman Greece. The Case of Ambelakia
in Thessaly (a preliminary report)
Anistoriton/Ανιστόρητον, Ε011, April 2001
Η Διδασκαλία της Ιστορίας IΙ: Από την Έδρα μέχρι τα Αμφίδρομα Πολυμέσα
Αnistoriton/Ανιστόρητον, Ιστ03, Ιούνιος 1998
Η Διδασκαλία της Ιστορίας Ι: Από την Έδρα μέχρι το Ιντερνέτ
Αnistoriton/Ανιστόρητον, Ιστ01, Μάρτιος 1998
Ένα Προικοσύμφωνο του 1925 από την Μεσσηνία (Χαροκοπειό)
Τότε 28 (Νοέμβριος 1987) : Σελ. 90 - Σελ. 91 -- Σελ. 92
Ο Μάρκο Σανούδο και το Δουκάτο της Νάξου
Ιστορία 288 (Ιούνιος 1987) : Σελ. 81 - Σελ. 82 - Σελ. 83 - Σελ. 84 - Σελ. 85 - Βιβλιογραφία
Γιατί δεν διανεμήθηκαν τα Εθνικά κτήματα στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα
Οικονομικός Ταχυδρόμος 3 Δεκεμβρίου 1981 : Σελ. 53 - Σελ. 54
Κινούμενα Σχέδια και Παιδιά
Περισκόπιο της Επιστήμης τευχ. 8 (Ιούλιος 1978) : 42-46

Το Σχολείο Summerhill: Ένα Επαναστατικό Εκπαιδευτικό Πείραμα
Περισκόπιο της Επιστήμης τευχ. 6 (Απρίλιος 1978) : Σελ. 42 - Σελ. 43 - Σελ. 44 - Σελ. 45 - Σελ. 46

Απόψεις/Viewpoints
Τι να σπουδάσω;
Αnistoriton/Ανιστόρητον, Εκπ01, Ιούνιος 2003
Νέα Σχολικά Προγράμματα για το μάθημα της Ιστορίας
Αnistoriton/Ανιστόρητον, Ist05, Δεκέμβριος 2001
Internet Publications ?
Αnistoriton/Ανιστόρητον, V971, November 1997
 
Κριτικογραφία/Criticism
Βιβλιοκρισίες/Bookreviews
Ιστορία & Ελληνική Οικονομική Ιστορία

Κριτικογραφία Τεχνών

ΚΜΕ
Σοσιαλιστική Οργάνωση Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης 1909-1918
Διαβάζω 247 (3-10-1990) : 87-88

Ν. Πετσάλης-Διομήδης

Η Ελλάδα των δύο Κυβερνήσεων 1916-1917
Διαβάζω 209 (22-2-1989) : 86-87

Νίκος Παντελάκης
Συμμαχικές Πιστώσεις: Κράτος και ΕΤΕ 1971-1928
Διαβάζω 210 (1-3-1989) : 86-88

George Duby
Μεσαιωνική Δύση: Κοινωνία και Ιδεολογία
Διαβάζω 220 (9-8-1989) : Σελ. 85-86


Σ. Παπαγεωργίου - Ι. Μινόγλου
Τιμές και Αγαθά στην Αθήνα 1834
Διαβάζω 221 (6-9-1989) : 83-85

Κ. Παπαθανασόπουλος Εταιρία Ελληνικής Ακτοπλο(ας -- Σελ. 84-86
και
Π. Πιζάνιας
Οικονομικη Ιστορία της Ελληνικής Σταφίδας -- Σελ. 86 - Σελ. 87
Διαβάζω 226 (15-11-1989) : 84-87
 
Φ. Δραγούμης
Ημερολόγιο Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913
Διαβάζω 227 (29-11-1989) : 87-88
 
Charles Frazee
Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνική Ανεξαρτησία 1821-1852
Διαβάζω 183 (20-1-1988) : 80-81

Θ. Βέικος
Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας
Διαβάζω 186 (1-3-1988) : Σελ. 85 - Σελ. 86

Κ. Βακαλόπουλος
Ι. Δραγούμης- Π. Γύπαρης
Διαβάζω 186 (1-3-1988) : 86-87

Δ. Ψυχογιός
Προίκες, Φόροι, Σταφίδα και Ψωμί: Οικονομία και Οικογένεια στην Αγροτική Ελλάδα τον 19ο αιώνα
Διαβάζω 188 (30-3-1988) : 86-87

Μ. Ρηγινός
Παραγωγικές Δομές και Εργατικό Ημερομίσθιο στην Ελλάδα 1901-1932
Διαβάζω 189 (13-4-1988) : 86-87

Χ. Λάζος
Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973
Διαβάζω 190 (27-4-1988) : 128-129

Ε. Λιάτα
Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία 17ος-19ος αιώνας
Διαβάζω 193 (8-6-1988) : 87-88
Ρουτζιέρο Ρομάνο
Που οδεύει η Ιστορία;
Διαβάζω 202 (9-11-1988) : Σελ. 86 - Σελ. 87 - Σελ. 88
Έντγκαρ Κινέ
Η Ελλάδα του 1830 και οι σχέσεις της με την αρχαιότητα
Διαβάζω 203 (23-11-1988) : 87-88
Α. Αρεταίος
Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και η Ιστορία της
Διαβάζω 160 (28-1-1987) : Σελ. 69 - Σελ 70
Φερνάντο Κορτές
Η Κατάκτηση του Μεξικού
Διαβάζω 161 (11-2-1987) : 62-63
Π. Πετρίδης
Ελληνική Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία, 1821-1940
Διαβάζω 162 (25-2-1987) : 72
Λ. Ψαράς
Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941
Διαβάζω 166 (22-4-1987) : 72
Α. Μ. Ανδρεάδης
Ιστορία των Εθνικών Δανείων
&
Κ. Κωστής
Οι Τράπεζες και η Κρίση 1929-1932
Διαβάζω 170 (1-7-1987) : 62
Μ. Σταυριανού
Η Αγγλική Πολιτική και το Κρητικό Ζήτημα
Διαβάζω 171 (15-7-1987) : 80
Χ. Αγριαντώνη
Οι Απαρχές της Εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα
Διαβάζω 173 (2-9-1987) : 59-60
Α. Τούντα-Φεργάδη
Το Προσφυγικό Δάνειο του 1924
Διαβάζω 174 (16-9-1987) : 69-70
Ν. Τοντόροφ
Η Βαλκανική Πόλη 15ος-19ος αιώνας
Διαβάζω 177 (28-10-1987) : Σελ. 67 - Σελ. 68 - Σελ. 69
Α. Σεβαστάκη
Δίκαιο και Δικαστική Εξουσία στην Σάμο 1550-1912
Διαβάζω 179 (25-11-1987) : 70-71
Δ. Σταμέλος
Ο Θάνατος του Καραϊσκάκη
Διαβάζω 138 (26-2-1986) : 65-66
Β. Παναγιωτόπουλος
Πληθυσμοί και Οικισμοί της Πελοποννήσου (13ος-18ος αιώνας)
Διαβάζω 139 (12-3-1986) : Σελ. 61 - Σελ. 62
Β. Κρεμμυδάς
Ελληνική Ναυτιλία, 1776-1835
Διαβάζω 141 (11-4-1986) : 69-70
Γ. Μανωλικάκης
Ελευθέριος Βενιζέλος: Η Άγνωστη Ζωή του
Διαβάζω 146 (18-6-1986) : 64-65
Π. Πιζάνιας
Μισθοί και Εισοδήματα στην Ελλάδα, 1842-1923
Διαβάζω 150 (10-9-1986) : Σελ. 71 - Σελ. 72
Δ. Θεμελή-Κατηφόρη
Ο Καποδίστριας και τα Γαλλικά Συμφέροντα
Διαβάζω 153 (22-10-1986) : 72
Economies Mediterraneenes
Διαβάζω 157 (17-12-1986) : 149-150
Α. Φλούντζη
Το Φοιτητικό κίνημα 1923-1928
Διαβάζω 92 (18-4-1984) : 60-61
Α. Μαρασλή
Ιστορία της Πάτρας
Διαβάζω 98 (11-7-1984) : 70-72
Κ. Βακαλόπουλος
Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώτη φάση του Μακεδονικού Αγώνα
Διαβάζω 99 (25-7-1984) : 71-72


Ανακοινώσεις σε Συμπόσια

Τα Αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής και οι Μεγάλες Δυνάμεις 1920-1922
Ημερίδα για τα 70 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 4 Δεκεμβρίου 1992

Εγκαταστάσεις Αστών Προσφύγων στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς από την
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), 1924-1930
5ο Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής
Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας (Νέα Ιωνία), 19 Νοεμβρίου 1992

Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων στην Ελλάδα και η Αγροτική Αποκατάσταση, 1923-1930
70 χρόνια Μικρασιάτες πρόσφυγες
Εστία Νέας Ιωνίας, (Νέα Ιωνία), 2 Μαρτίου 1992

19th century: International Rivalries in the Balkans
The Balkans: The Powder Keg of Europe?
Symposium. Deree College, Athens, Greece, 23 May 1992


Λογισμικό/Software

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ
Διαχείρηση Σχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης, v. 1.0(3.2.0), 2002
(in VisualBasic for 32 & 64-bit MSWindows)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ
Καταλογράφηση Προσωπικής Βιβλιοθήκης, v. 3.1.0 W32, 1994-2000
(in VisualBasic for 32 & 64-bit MSWindows)

SM/LIBRARY Διαχείριση μικρής προσωπικής βιβλιοθήκης, v. 2.0.0, 1992-1994 (in QuickBasic Compiler for DOS)
[Αντικαταστάθηκε με το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ παραπάνω]

LEARN THE TIME for Kids, v. 2.0.1, 1992-1993 (in PC-Logo for DOS) Level_1 (124Kb) Level_2 (124Kb) Level_3 (124Kb) Level_4 (126Kb)

SM/SCHOOL Διαχείριση Σχολικού Αρχείου, v. 4.0.4, 1990-1994 (in QuickBasic Compiler for DOS)

PC/TESTS
Multiple Choice Authoring & Testing, v. 2.0.0, 1988-1995 (410Kb)
(in QuickBasic Compiler for DOS)


SM/ELT English as a foreign language Teaching Software, v. 1.0.0, 1987
(in Mallard Basic for DOS)

 

E-mail:


dilos@anistor.gr

Photographed in 2008 at the Roman-German Central Museum in Mainz, Germany
.
* * *