ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Αναθεώρηση: Μάρτιος 2016
http://www.anistor.gr/index.html


Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο
(ebook)


Το έργο Η Ελλάδα και η Ευρώπη. Οι Κύκλοι της Ιστορίας (3000 π.Χ. - 2000 μ.Χ.), θα εκδοθεί σταδιακά σ' αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση στο Διαδίκτυο με την μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook). Όπως έχει ήδη γίνει με τον πρώτο τόμο, όλο το έργο θα διατεθεί δωρεά για μελέτη. Οι λόγοι που με οδήγησαν να διαθέσω δωρεά ένα πνευματικό έργο ζωής σχετίζονται με την νέα αντίληψη περί συγγραφής και αναγνώσεως ιστορικών έργων. Με την ψηφιακή έκδοση δίνεται πλέον η δυνατότητα στον συγγραφέα και με ελάχιστα έξοδα της συνεχούς διορθώσεως και εμπλουτισμού του έργου με νέα στοιχεία. Έτσι, μπορεί ο συγγραφέας σε πολύ σύντομο χρόνο να ενημερώσει τον αναγνώστη για βελτιώσεις του κειμένου με βάση νέες θεωρίες και ανακαλύψεις που σχετίζονται με την θεματολογία του έργου. Αλλά και από την πλευρά του αναγνώστη είναι επιθυμητό η γνώση να είναι διαθέσιμη σε όλους και χωρίς οικονομικούς περιορισμούς. Ήδη, η ιδέα της δωρεάν διαθέσεως της επιστημονικής γνώσεως είναι αρκετά διαδεδομένη στην κοινότητα των μελετητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Άλλωστε, σκοπός στην διάδοση της γνώσεως δεν είναι το κέρδος αλλά η προαγωγή της επιστήμης και της μορφώσεως των συνανθρώπων μας. Ακόμη, η ηλεκτρονική έκδοση δίνει στον αναγνώστη δυνατότητες χειρισμού του έργου που δεν μπορεί να τις έχει με την έντυπη μορφή. Ο αναγνώστης μπορεί να διερευνήσει όλο το έργο για να βρει οποιαδήποτε λέξη ή φράση χωρίς να περιορίζεται στο έντυπο ευρετήριο. Επιπλέον, μπορεί να διαβάζει στην οθόνη του υπολογιστή του το ιστορικό κείμενο και ταυτοχρόνως να βλέπει μέσω του Διαδικτύου εικόνες, σχέδια, διαγράμματα, ψηφιακές ταινίες.

Συνεπώς, με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η απόφαση για την ηλεκτρονική έκδοση του έργου ήταν όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά και επιβεβλημένη. Πιστεύω ακράδαντα πως το μέλλον του ιστορικού και αρχαιολογικού πονήματος είναι η ηλεκτρονική έκδοση και όχι η έντυπη και αυτό προσπαθώ να αποδείξω με το έργο Η Ελλάδα και η Ευρώπη. Οι Κύκλοι της Ιστορίας (3000 π.Χ. - 2000 μ.Χ.).

Δημήτρης Ι. Λο'ί'ζος
Αθήνα, 2001-2016Η Ελλάδα και η Ευρώπη
Η Αρχαία Ελλάδα
Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι