.αρχική σελίδα   Αγγλική σελίδα

2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού

 λειτουργία του σχολείου

Λειτουργία του σχολείου

 ιστορική αναδρομή

Σύντομο ιστορικό

δικαιολογητικά για εγγραφή

Δικαιολογητικά για εγγραφή

 καθηγητές

Διδακτικό προσωπικό

 δραστηριότητες

Σχολικές δραστηριότητες

 μαθητές

Μαθητικό δυναμικό

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

   Το 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης είναι ένα Δημόσιο Ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές του είναι παιδιά Ελλήνων παλιννοστούντων και παιδιά αλλοδαπών.   Σκοπός του είναι να τους βοηθήσει  να ενταχθούν ευκολότερα και ομαλότερα στην ελληνική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα. H φοίτηση είναι δωρεάν.


Greek indexes and links   

 Homepage   

Pictures   

Guest book  

 English  pages  

Students' pages