Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628 - 655 μ.Χ.

Με λόγια, με φυσιογνωμία, και με τρόπους,
μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία·
και θ' αντικρύζω έτσι τους κακούς ανθρώπους
χωρίς να έχω φόβον ή αδυναμία.

Θα θέλουν να με βλάψουν. Αλλά δεν θα ξέρει
κανείς απ' όσους με πλησιάζουν
πού κείνται η πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη,
κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν. --


Ρήματα της καυχήσεως του Αιμιλιανού Μονάη.
Αραγε νάκαμε ποτέ την πανοπλία αυτή;
Εν πάση περιπτώσει, δεν την φόρεσε πολύ.
Είκοσι επτά χρονών, στην Σικελία πέθανε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1918)

[ English translation ]
Back to [ Cavafy ]