Διακοπή

Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς,
τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής.
Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια
η Δήμητρα κ' η Θέτις αρχινούν έργα καλά
μες σε μεγάλες φλόγες και βαθύν καπνόν. Αλλά
πάντοτε ορμά η Μετάνειρα από τα δωμάτια
του βασιλέως, ξέπλεγη και τρομαγμένη,
και πάντοτε ο Πηλεύς φοβάται κ' επεμβαίνει.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1901)

[ English translation ]

Notes:

The sea nymph Thetis, queen of Pthia, attempted to make her son Achilles immortal, by burning away his mortality over a pyre, but was stopped by her husband, king Peleus; she had almost completed her task except for Achilles's heel.

Demeter, disguised as an old woman, was engaged by Metaneira, queen of Eleusis, to take care of her newborn son Demophon. Demeter likewise attempted to burn away Demophon's mortality, but was stopped by Metaneira.


Back to [ Cavafy ]