Αννα Δαλασσηνή

Εις το χρυσόβουλλον που έβγαλ' ο Αλέξιος Κομνηνός
για να τιμήσει την μητέρα του επιφανώς,
την λίαν νοήμονα Κυρίαν Αννα Δαλασσηνή --
την αξιόλογη στα έργα της, στα ήθη --
υπάρχουν διάφορα εγκωμιαστικά:
εδώ ας μεταφέρουμε από αυτά
μια φράσιν έμορφην, ευγενική
«Ου το εμόν ή το σον, το ψυχρόν τούτο ρήμα, ερρήθη».

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1927)

[ English translation ]

Notes:

In 1081, the emperor Alexios I Comnenos (1081-1118), before departing to war, issued a golden bull (a royal edict bearing the golden imperial seal) entrusting his mother Anna Dalasené with all imperial powers.


Back to [ Cavafy ]